Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017
Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017
 


GM (บริษัทเจเนอรัล แมกซ์เวลล์จำกัด) เป็นบริษัทซึ่งเปิดให้บริการ ด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ และเจนเนอเรเตอร์ทุกชนิด ตลอดจนรับถอดล้างทำความสะอาด ตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนของฉนวนมอเตอร์ และสภาพของคอยล์ทองแดง รวมจนถึงชุดแม่เหล็กไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

GM (บริษัทเจเนอรัล แมกซ์เวลล์จำกัด) ยังให้คำปรึกษาและบริการ งานทางระบบไฟฟ้าโรงงานติดตั้งตู้ควบคุมและแผงวงจรควบคุม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ควบคุมงานโดยวิศวกรที่ชำนาญงาน และทีมงานช่างที่มากด้วยประสบการณ์ และยังมีความชำนาญงาน

GM (บริษัทเจเนอรัล แมกซ์เวลล์จำกัด) มีโรงซ่อมที่กว้างขวาง เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ได้งานรวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา และมุ่งมั่นพัฒนาอยู่ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี จึงเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม และวงการเดินเรือสมุทร ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการกว่า 70 รายทั่วประเทศ เรายังสามารถให้บริการแก่ท่านทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงวันหยุดราชการ และวันหยุดเทศกาลต่างๆ

 

Free-DD.com
        Our Customers ลูกค้าของเรา
782/2 หมู่ 3 เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
Tel : 027533755-9,023845850 Fax : 023946318,027533344 E-mail : webmaster@gmmaxwell.com www.gmmaxwellmotor.com
Copyright © 2015 gmmaxwellmotor.com